NHÂN VIÊN CỬA HÀNG

CỘNG TÁC VIÊN PHÂN PHỐI CAFE

NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

Nhân viên hành chính nhân sự

Nhân viên chăm sóc khách hàng

CỘNG TÁC VIÊN PHÂN PHỐI CAFE

NHÂN VIÊN KINH DOANH

NHÀ PHÂN PHỐI

ĐẠI LÝ NHƯỢNG QUYỀN

0948.044.744